Gólya évem óta igyekeztem a hallgatókat segíteni, így már 2013-ban beválasztottatok a hallgatói önkormányzatba. A gólyatanács referenseként igyekeztem könnyíteni az egyetemi életbe való beilleszkedést.

Mivel úgy gondoltam, hogy a közösségi életet tovább kell bővíteni szakmai úton is, intézeti szaktársaimmal 2 éve megalapítottuk a Pázmány Ostrakon hallgatói öntevékeny kört, és számos érdekes, hasznos előadást szerveztünk, illetve bonyolítottuk le bővítve ezzel is szakmai és szervezési képességeinket.
2015 októbere óta a Külügyi bizottság vezetője vagyok. A külföldön töltött félévem alatt megtapasztalhattam, milyen gondokkal találkozhat egy hallgató, így sokkal könnyebben tudom a Nemzetközi Osztály segítségével az ide érkezett külföldi hallgatókat segíteni, valamint programokat és eseményeket szervezni nekik, melyek során jobban megismerhetik országunkat.