hétfő, 08 május 2017 15:53

Vizsgafelvétel 2017 Tavasz

Csütörtök reggel kezdődik a vizsgajelentkezés!

Kedves Hallgatók!

Az idei féléves vizsgajelentkezés kezdete:
2017. május 11., csütörtök 8.00 óra,
a vége pedig 2017. június 29., csütörtök 12.00 óra.

A Neptunban vizsgajegyet rögzíteni csak úgy lehet, ha a hallgató valamelyik vizsgaidőpontra feljelentkezett. Amennyiben a hallgató úgy vizsgázik le, hogy érvényes vizsgajelentkezéssel nem rendelkezett, úgy a vizsgája – annak eredményétől függetlenül – érvénytelen, és az azzal kapcsolatos bejegyzéseket törölni kell mind a Neptun rendszerből, mind a hallgató leckekönyvéből.

Vizsgára jelentkezni csak a vizsgát megelőző nap 12.00 óráig lehet! Aláírás megtagadva bejegyzéssel és/vagy lejárt költségtérítési díj/önköltség (részlet) tartozással a hallgató nem jelentkezhet vizsgára. 

A hallgató egy adott kurzus vonatkozásában egyidejűleg csak egy vizsgaalkalomra lehet feljelentkezve. Vizsgajelentkezését a hallgató a vizsga napját megelőző nap 12.00 óráig jogosult következmények nélkül visszavonni. Ebben az esetben a hallgató jogosult másik vizsgaidőpontra jelentkezni, amennyiben helyet talál.

Egy tárgyból díjmentesen KÉTSZER lehet vizsgára jelentkezni a képzés teljes időtartama alatt. A (2007/08/1. félévtől összesítve számolt) harmadik alkalomtól kezdve a program a vizsgajelentkezést 3.100 Ft (alapvizsga vagy szigorlat esetén 4.200 Ft) ismétlővizsgadíj befizetéséhez köti, amelyet a Neptunon keresztül bankkártyával kell teljesíteni. Erre vizsgajelentkezéskor „A vizsgajelentkezési feltétel nem teljesül” üzenet figyelmeztet. A program a le nem törölt jelentkezéseket számolja attól függetlenül, hogy a hallgató megjelent-e a vizsgán vagy nem!

A vizsgákon a személyazonosság igazolására a következő okmányok valamelyike szolgálhat: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, diákigazolvány. Ezek hiányában az oktató nem vizsgáztathatja le a hallgatókat (írásbeli vizsgán sem)!

Szóbeli vizsga előtt a hallgató köteles az ún. TELJESÍTÉSI LAP kinyomtatására a Neptunból (Vizsgák - Felvett vizsgák - a tárgy nevére kattintva Vizsga adatok  – „Vizsga bizonylat nyomtatása” gomb).

 https://ppke.hu/uploads/articles/359657/file/Teljesitesi_lap_nyomtat%C3%A1sa.pdf

Az oktató erre jegyzi rá a vizsga eredményét, és ezt kapja vissza a hallgató.

Fontos, hogy folyamatosan figyeljék a Neptunba bevitt osztályzataikat, és ha abban hibát találnak, jelezzék a vizsga (kurzus) meghirdetéséért felelős szervezeti egység felé! A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napját követő 15 napon belül jogosult a Neptun rendszerbe bejegyzett értékeléssel szemben, az adott vizsga szervezéséért felelős egység vezetőjéhez, írásbeli kifogást benyújtani. Az illetékes szervezeti egység vezetőjének a Neptunban rögzített adatot a vizsgalapon, illetőleg szóbeli vizsga esetén a teljesítési lapon, írásbeli vizsgánál pedig a dolgozaton szereplő eredménnyel kell összevetnie.

A vizsgaidőszak 2017. május 22-én, hétfőn kezdődik, és 2017. június 30-án, pénteken zárul.

Záróvizsga jelentkezés: 2017. április 25 – május 1.

A záróvizsga-időszak: 2017. június 22 – 30.

Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!

Tanulmányi Bizottság

Last modified on kedd, 23 május 2017 17:33