PPKE BTK HÖK

PPKE BTK HÖK

csütörtök, 01 szeptember 2016 11:45

HÖK+ program

A HÖK+ elnevezésű programunk legfontosabb célkitűzése, hogy egy olyan objektív felvételi rendszert hozzunk létre, amely minden érdeklődő hallgató számára lehetőséget nyújt a Hallgatói Önkormányzat munkájához való csatlakozásra. Egy olyan többlépcsős rendszerben gondolkodunk, amely lehetőséget nyújt mind az új tagok csapatba építésére, mind a leginkább alkalmas hallgatók kiválasztására. Ahhoz azonban, hogy tényleg mindenki számára nyitott legyen a program, elengedhetetlen, hogy az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben nagyobb hangsúlyt fektessünk arra, hogy megismerhessétek a Hallgatói Önkormányzatot.

csütörtök, 01 szeptember 2016 11:40

Erasmus Mentorprogram

A Külügyi Bizottság a Hallgatói Önkormányzaton belül elhelyezkedő, egyben az egyetem Nemzetközi Osztályával együttműködő bizottság. A mentorok és tagok, élükön a bizottság vezetőjével és két referensével a Magyarországra, azon belül is egyetemünkre érkező külföldi hallgatókkal foglalkoznak. 

csütörtök, 01 szeptember 2016 11:39

Tutor-program

Neptun? Beiratkozás? TVSZ? Vizsgafelvétel? 
Kollégiumi ügyek? Szociális támogatás? Hallgatói Önkormányzat? 
Gólyabál, Kultúr Bisztró, közösségi élet? 

szombat, 06 augusztus 2016 18:34

GY.I.K - Gyakran ismételt kérdések

GY.I.K – FOGALOMTÁR

Aláírás: A Neptunon keresztül láthatod a Tanulmányok, Leckekönyv menüpont alatt, hogy az adott tárgyhoz tartozó aláírást megkaptad-e a szorgalmi időszak végén az adott tárgy oktatójától. Ha előadásról van szó (kollokviumról), csak abban az esetben vizsgázhatsz, ha az aláírást az oktatótól megkaptad.

Általánosan kötelező tanegységek: művelődéssel és hitélettel kapcsolatos tárgyak, melyeket minden Pázmányos bölcsésznek el kell végeznie.

Dékán: a kar legfőbb vezetője, Főtisztelendő Dr. Fodor György. 

Dékáni méltányosság: akkor kérheted ki (tanulmányaid során egyetlen alkalommal), ha tanulmányi ügyek miatt távoznod kellene az egyetemről. Reméljük, nem lesz rá szükséged, de a biztonság kedvéért, nézz utána a TVSz-ben!

Demonstrátor: egy-egy tanszéken tevékenykedő diák, aki a tanszék által kiírt pályázat alpaján tölti be a fent nevezett státuszt. Segít a tanároknak, részt vesz a kar tudományos munkájában; jobb esetben szemináriumokat is tarthat, rosszabb napokon csak kávét főz. Kiemelkedő tanulók pályázhatnak.

Félév vagy szemeszter: az egyetemi tanulmányok időbeli alapegysége, szorgalmi és vizsgaidőszakból tevődik össze. Az aktív félév az, amit el is végzel, a passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. A szorgalmi időszak az a tizenöt hét, amelyben az előadásokat és szemináriumokat látogatod. Ez az időszak a hétről hétre történő készülés időszaka kell, hogy legyen. A vizsgaidőszakban szintén fogsz tanulni, azonban akkor fogod pótolni azokat a tanulnivalókat, amiket elodáztál az előadások alkalmával. Minden vizsgaidőszak hat hétből á1l, az utolsó a pótvizsgahét.

Hiányzás: ez az, amire nem lesz sok lehetőséged. Szemináriumról és előadásról is csak annyit hiányozhatsz, amennyit a tanár engedélyez. Egyrészt oktatóink azért készülnek fel az előadásokra és a szemináriumokra, hogy hasznos és érdekes tudást adjanak át neked, tehát érdeked, hogy bejárj az órákra. Másrészt az érdemjegyedet sok esetben javíthatja, ha az órákat rendszeresen vagy hiánytalanul látogattad, hisz a szorgalom mindenhol érték! Felhívjuk a figyelmed, hogy a TVSz értelmében karunkon az órák látogatása kötelező! Igazolást azonban sose hozz, nem az számít, hogy miért hiányoztál, hanem hogy hányszor.

HTJSZ: más néven Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat. Ebben találod, hogy mire, miért és hogyan kaphatsz támogatást, illetve mire, mennyit kell fizetned.

Katalógus: ezzel a papírral rendszeresen találkozol órákon. A tanár így tudja követni, hogy tisztességes hallgatóként látogatod-e az óráit. Általában ő felolvassa a neved, vagy pedig aláírásoddal szentesíted óráról-órára. A jegyek megajánlásánál fontos a szerepe.

Kredit: tanulmányi előrehaladásod mértékegysége, egy kredit elvileg 30 befektetett munkaórát jelent. Ahhoz, hogy teljesítsd a szakodat, bizonyos számú kreditet kell elvégezned. (BA képzésben 180-at) Minden egyes tanegység ér valamennyi kreditet, amelyet megszerezhetsz, ha legalább elégséges jeggyel teljesíted a tárgyat. A kreditek befolyásolják a tanulmányi ösztöndíjban való részesülést, hisz a tanulmányi ösztöndíjat nem a tanulmányi átlagodra, hanem a kredit indexedre kapod, amit a Neptunban tudsz megtekinteni a Tanulmányok, Tanulmányi átlagok menüpont alatt. Légy figyelmes és kattints a + jelű kis ikonra, hogy részletesen meg tudd tekinteni átlagaidat.

Minor szak: magyarul kisebb vagy másodlagos szak. A minor szak szabadon választható lehetőség arra, hogy alapszakod mellett egy másik alapszak majdnem felét, 50 kreditet elvégezz a 120-ból. Minor szak azonban végezhető csupán érdeklődésből is, a diplomádba ekkor is belekerül, hogy elvégezted. A minor szaknak nagy a jelentősége az osztott rendszerű képzésben, hisz a BA tanulmányok után vélhetően MA tanulmányokat is szeretnél folytatni, s sok esetben elegendő lehet egy adott szakra történő MA felvételinél, ha a minort elvégezted abból a területből a BA képzés során.

Nagykancellár: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke – jelenleg Ft. Dr. Veres András megyéspüspök – hivatalánál fogva egyetemünk nagykancellárja. A Szentszék nevében ő áll az egyetem kormányzatának élén.

Nem teljesített tanegység: abban az esetben lesz ilyened, ha az adott félévben felvettél egy tanegységet, amelyet elégtelen vagy nem felelt meg minősítéssel zársz, vagy meg sem kíséreltél teljesíteni.

Neptun: a kar dobogó (néha egy-két dobbanást ki-ki hagyó) szíve. Ez az internetes felület tárolja adataidat, jegyeidet, elvégzett tanegységeidet, ezen keresztül veszed fel a tanegységeket és vizsgákat, ezen keresztül intézik és intézed a karral szembeni pénzügyeidet. A nem teljesen kiforrott rendszer egy-két éve még rémes galibát okozott, de mostanság már egész megbízhatóan működik. Amennyiben bármi problémád akad a rendszerrel, mindenképp keresd a kar illetékes munkatársait, a Neptun-csoportot.

Regisztrációs hét: a szorgalmi időszak első hete, ekkor történik a beiratkozás (a Neptun rendszeren keresztül). Ekkor még nincs tanítás.

Rektor: az egyetem vezetője, Ft. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem

Rendszeres szociális támogatás: A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára utalható. A pályázati űrlapot a szoctam.ppke.hu oldalon az erre a célra üzemeltetett rendszeren keresztül lehet kitölteni, onnan kinyomtatni és aláírva, személyesen kell leadni a PPKE BTK HÖK Szociális Bizottsági tagjainak a kijelölt határidőn belül. Minden információról értesít a Szociális Bizottság Neptun üzenetben, de a HÖK honlapján is találsz információkat, valamint a Facebookon létrehozott, az aktuális leadási időszakra vonatkozó eseményen.

Rendkívüli szociális támogatás: A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére egy összegben folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára juttatható. Részletes indoklással és igazolással kérvényezhető, súlyos és váratlan esetben. A formanyomtatványt a kari honlapról töltheted le a Hallgatóinknak, Kérelmek, nyomtatványok menüpont alatt. A HÖK Szociális Bizottsága ítéli meg, a pályázatod náluk kell benyújtani.

Tanulmányi előadó: kedves hölgy, akivel már a beiratkozáson találkoztál; szeptembertől legalább három évig egyengeti az utad az egyetem bürokráciájának útvesztőjében. Ne csodálkozz, ha néha morcos, hiszen minden évfolyamtársad vélhetően ugyanaznap fordul hozzá ugyanazzal a kérdéssel.

Tanulmányi Osztály (TO): az adott képzési helyszínen találhatod. Itt vannak a tanulmányi előadók, a fent említett kedves hölgyek.

TVSz: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, A hallgató "Bibliája". Tartalmazza a Kar általános tanulmányi szabályait és irányelveit, amelyek minden hallgatóra és oktatóra vonatkozóan kötelezően vonatkoznak. Ajánlatos minden tanulmányi kérdésre ebben keresni a választ, de ha nem tudsz a feladattal megbirkózni, akkor segít a PPKE BTK HÖK Tanulmányi Bizottság vezetője, vagy a Tanulmányi Bizottság referense.

ZH vagy zárthelyi dolgozat: a szorgalmi időszak alatt tartott írásbeli ellenőrzés, akár előadáson, akár szemináriumon. Az adott szorgalmi időszakon belül többször is monitorozhatják az oktatók az aktuális tudásod. Általában bejelentett dolgozat, de szemináriumokon előfordulhat, hogy meglepetésként ajándékozza neked a ZH írást az oktatód.

szombat, 06 augusztus 2016 18:33

Átláthatóság

feltöltés alatt

szombat, 06 augusztus 2016 18:27

Tanulmányi Ügyek

A HÖK Tanulmányi Bizottsága a hallgatóság és az Egyetem Tanulmányi Osztálya közötti kapcsolat fenntartásával foglalkozik. Három konkrét feladatunk a hallgatók tájékoztatása, kérdéseitek megválaszolása, és érdekeitek képviselete a kari Tanulmányi  Bizottság ülésein.

A Tanulmányi Bizottság előzetesen benyújtott kérvényeket bírál el. Ezek elsősorban a Neptun rendszerhez kötődő adminisztrációs kérdések, mint az utólagos tárgyfelvétel (ha valaki lekési a rendes időszakot), tárgyleadás (ha valaki mégsem szeretne elvégezni egy felvett kurzust), félév passziváltatása, vagy kedvezményes tanrend engedélyezése (amelyek a magánélethez kötődő váratlan, vagy problémás helyzetekben indokoltak).

A kérvényeket a HÖK tájékoztatása után a Bizottság havonta bírálja el. Fontos, hogy ehhez a Neptun rendszeren keresztül be kell fizetni az adott kérvényhez tartozó eljárási díjat.

Felmerülő kérdéseitekkel bátran forduljatok a Bizottság tagjaihoz, vagy tutorjaitokhoz!

Kérdezz-felelek

 

Mikor van vizsgaidőszak?

Minden tanév időbeosztásáról tájékozódhattok a PPKE honlapján: http://ppke.hu/uploads/articles/359656/file/2016-17-1_PPKE_idobeosztas_hallgatoknak.pdf

Ez alapján a vizsgajelentkezési időszak kezdete a BTK-n: 2016. december 7. szerda 7:00

Vizsgajelentkezési időszak vége: 2017. február 3. péntek 12:00

Ki vizsgázhat adott tárgyból?

Azok az aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik eleget tettek az adott tantárgy követelményeinek (ez lehet például rendszeres óralátogatás, azaz katalógusban való részvétel), illetve aki feljelentkezett az adott tárgy vizsgaidőpontjára a Neptunon.

Mikor és hol kell a vizsgára jelentkezni?

A neptunon keresztül a vizsgát megelőző nap 12.00 óráig lehet!

Mit kell magammal vinnem egy vizsgára?

Egy olyan okiratot, ami bizonyítja személyedet (személyi igazolvány, jogosítvány), továbbá a vizsgalapot, melyet a Neptunon keresztül tudsz kinyomtatni. – A szóbeli vizsgára öltözz fel illő, csinos ruhába!

Hányszor vehetek fel egy vizsgát egy vizsgaidőszakon belül?

Kétszer. A Neptun megengedi, hogy harmadjára is felvegyél egy vizsgát, de a harmadik UV vizsgaeredményt törölni fogja a TO! (Vannak kivételek, ilyen például-a nyelvi alapvizsga, amit egy félévben csak egyszer lehet felvenni)

Hányszor vizsgázhatok díjmentesen egy tárgyból?

Egy tárgyból díjmentesen kétszer lehet vizsgára jelentkezni a képzés teljes időtartama alatt. A harmadik alkalomtól kezdve a vizsgajelentkezést ismétlővizsgadíj befizetéséhez kötik (erre vizsgajelentkezéskor, a vizsgajelentkezési feltétel nem teljesül" üzenet figyelmeztet), amelyet a Neptunon keresztül bankkártyával kell teljesíteni.

Nem tudok feljelentkezni egy vizsgaidőpontra. Mi történt?

Lehet, hogy nem feleltél meg a tárgy követelményeinek. (Ha volt katalógus, és többször hiányoztál, mint lehetett volna, a tanár megtagadja az aláírást, így abban a félévben nem vizsgázhatsz az adott tárgyból.) Ellenőrizd, hogy van-e hely a vizsgára! Ha nincs, kérhetsz emelést az adott tárgyhoz tartozó titkárságon, de nem kötelesek emelni a limitet! Egy adott tárgyból akkor vizsgázhatsz újra, ha az első és a második próbálkozás között legalább 4 nap (4x24 óra) eltelt.

Hol tudom befizetni az ismételt vizsgadíjat?

(Ha korábbi félévekben már kétszer vizsgáztál, és most a harmadik vizsgaidőpontot szeretnéd felvenni.) A Neptunon keresztül: (neptun.ppke.hu) Pénzügyek, Befizetés, Tétel kiírása, Ismételt vizsgadíj, Befizet kipipálása, Tovább, Befizet.

Mi az a CV vizsga?

A CV jelentése: csak vizsga. Ez azt jelenti, hogy egy tantárgyat úgy hirdetnek meg az adott félévben, hogy nem tartozik hozzá előadás, de vizsgát tehetsz belőle a vizsgaidőszakban. A CV vizsgát csak olyan hallgatók vehetik fel, akik egy korábbi félévben az adott tárgyhoz kapcsolódó előadást végigjárták, és az aláírást megszerezték, de vizsgajegyük nincs.

 

szombat, 06 augusztus 2016 18:20

Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi Ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható juttatás, amelyben az aktív státuszú államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

szombat, 06 augusztus 2016 17:09

Szociális Ösztöndíj

Minden államilag támogatott, nappali tagozatos, aktív félévre bejelentkezett hallgatónak lehetősége nyílik a Rendszeres Szociális Támogatás igénybevételére.