Szervezeti felépítés

Elnök, elnökség, bizottságok,bizottságvezetők, referensek, tagok

Küldöttgyűlés

A kari HÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.

A Küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a Küldöttgyűlés választ saját tagjai közül. A Küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik az adott Karon létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel. A Küldöttgyűlés megválasztása során minden hallgató választó és választható. A Küldöttgyűlésben 19 fő nyerhet mandátumot, akinek megbízatása 1 évre szól. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik többek között a kari HÖK éves költségvetésének elfogadása, javaslattétel a Kar vezetésének a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató meghívására, de a Küldöttgyűlés bármely hallgatókat érintő kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet.

ELNÖK és ELNÖKSÉG

A kari HÖK operatív vezetője a kari HÖK elnöke, akit feladatai ellátásában az elnökség segít. Az elnökség tagjai az alelnökök és az állandó bizottságok ─ a Gazdasági, Tanulmányi és Szociális Bizottságok ─ vezetői.

2020/v__radi_l__via_1579121934.jpg

Váradi Lívia

2020/bak___borb__la_1579121912.jpg

Bakó Borbála

2020/szil__gyi_p__ter_1579121929.jpg

Szilágyi Péter

2020/kir__ly_zolt__n_1579121921.jpg

Király Zoltán

2020/heng__n_kamilla_1579121918.jpg

Hengán Kamilla

Bizottságok

Gazdasági Bizottság
Részletek, tagok.
Tanulmányi Bizottság
Részletek, tagok.
Esztergomi Bizottság
Részletek, tagok.
Szociális Bizottság
Részletek, tagok.
Kommunikációs Bizottság
Részletek, tagok.
Ellenőrző Bizottság
Részletek, tagok.

A bizottságok szerepe, feladatai

A PPKE HÖK Alapszabálya három állandó jellegű bizottságot ír elő. Ezek a Tanulmányi, Szociális és Gazdasági Bizottságok. Ezen felül a Küldöttgyűlésnek van lehetősége eseti jellegű bizottságokat létrehozni, melyek a hallgatói érdekek széleskörű képviseletét és kiszolgálását teszik lehetővé.

Bizottságok és feladatköreik

Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság tartja a kapcsolatot a Kar gazdasági osztályával. Felügyeli a költségvetés felhasználását, adminisztrálja és továbbítja a beérkező Intézményi Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíjakat valamint a tanulmányi eredmények alapján elvégzi Tanulmányi Ösztöndíj sávozását.
A Szociàlis Bizottság elnökével közreműködik a Szociális Ösztöndíjak sávozásánál.

Szociális Bizottság

A Szociális Bizottság feladata a Rendszeres Szociális Támogatások elbírálása, valamint segítség a Rendkívüli Szociális Támogatás leadása során. Az ösztöndíjak pályázati feltételeit megtalálhatjátok a honlapon, vagy keressétek a bizottság tagjait.

Referens:

Sövegjártó Virág – referens
Hrubiák Laura – referens

Tanulmányi Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága a hallgatóság és az Egyetem Tanulmányi Osztálya közötti kapcsolat fenntartásával foglalkozik. Három konkrét feladata a hallgatók tájékoztatása, kérdéseitek megválaszolása, és érdekeitek képviselete a kari Tanulmányi Bizottság ülésein.

Referens:

Nyikus Nikolett – referens

Sport-és Kulturális Bizottság bizottságvezető

A Sport- és Kulturális Bizottság egyik fő feladata a hallgatói élet felpezsdítése. Ez a kis csapat felel azért, hogy a tanév során az egyetem hallgatóinak minél több lehetőséget nyújtson a hasznos kikapcsolódásra mind kulturális, mind sportosabb programjaival és lehetőségeivel. A bizottsághoz köthető a Kulturbisztró és Sportbisztró fogalma, valamint a Campus Kupa, de ezen rendezvények mellett számos helyen találkozhattok velük: színházakban, edzőtermekben, túrákon, paintball-ozás közben.

Referens:

Németh Flóra Fanni – referens
Vaszkó Viktor - referens

Rendezvényszervező Bizottság

A Rendezvényszervező Bizottság feladata, hogy a különböző eseményeket megtervezze, megszervezze, lebonyolítsa, mindezt folyamatosan az újdonság igényére törekedve. Továbbá fontos szempont, hogy minél több hallgató megtalálja a neki szóló részt, egy adott rendezvényen, legyen az kultúra, tánc, játék, pihenés vagy ezeknek a különböző kombinációja egy finom Bambi mellett.

Referens:

Kosztyu Kinga – referens
Szűcs Diána – referens

Kommunikációs Bizottság

A Kommunikációs Bizottság minden olyan feladatot ellát, amely a média-PR-kommunikáció területéhez köthető. Együttműködik a Bizottságokkal, megszervezi a rendezvények promócióját és dokumentálást, valamint erősíti a kapcsolatot a hallgatók és Hallgatói Önkormányzat között.

Referens:

Kurucz Kinga – referens

Esztergomi Bizottság

Az Esztergomi Bizottság elsődleges feladata a helyi hallgatók közösségének formálása programokkal, rendezvényekkel. Egyaránt a szakmai és a hallgatói életben is segítséget nyújt, családias légkört teremt. Éves főbb programjaink közé tartozik a havonta megtartott Kvíz Kedd, mely alkalmával változatos versenyekkel készülnek a bizottság tagjai a résztvevőknek. Valamint a Vitéz Bál, amely hagyományos évzárója a tanszékünknek.
Az esztergomi Lampionos felvonuláson is évente képviseljük az egyetemünket, amin minden lelkes hallgatót bevonunk.
A gólyák számára minden tanév kezdetén városi csapatversenyeket rendezünk, ahol imegismerhetik a várost, valamint a felsőbb évesek is aktívan részt vesznek, így megismerkedhetnek egymással a hallgatók.
A kollégiumi lakosainknak minden évben változatos előadásokkal és vendég előadókkal kedveskedünk, ünnepek előtt közösen kézműveskedünk, szakmai ötleteinket osztjuk meg egymással.

Referens:

Bali Anna- kollégiumi referens
Smiglag Viktória – referens

Ellenőrző Bizottság

A Bizottság feladata, hogy felügyelje a Hallgatói Önkormányzat működését és ellenőrizze a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Bizottságok munkáját, hogy azok megfelelnek-e a szervezet belső szabályozásnak.

Szlépka Zsófia

Elnöki Megbízottak

Arculatért felelős elnöki megbízott: Veres-Husz Bálint