Szervezeti felépítés

Elnök, elnökség, bizottságok,bizottságvezetők, referensek, tagok

Küldöttgyűlés

A kari HÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.

A Küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a Küldöttgyűlés választ saját tagjai közül. A Küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik az adott Karon létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel. A Küldöttgyűlés megválasztása során minden hallgató választó és választható. A Küldöttgyűlésben 19 fő nyerhet mandátumot, akinek megbízatása 1 évre szól. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik többek között a kari HÖK éves költségvetésének elfogadása, javaslattétel a Kar vezetésének a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató meghívására, de a Küldöttgyűlés bármely hallgatókat érintő kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet.

ELNÖK és ELNÖKSÉG

A kari HÖK operatív vezetője a kari HÖK elnöke, akit feladatai ellátásában az elnökség segít. Az elnökség tagjai az alelnökök és az állandó bizottságok ─ a Gazdasági, Tanulmányi és Szociális Bizottságok ─ vezetői.

Pálfalvi Noémi
Dallman Kristóf

Gazdasági Bizottság, elnök
E-mail: kristofdallman@gmail.com

Takács Fanni

Szociális Bizottság, elnök
Email: takacsfanni93@gmail.com

Fodor Richárd

Tanulmányi Bizottság, elnök
Email: richifodor@gmail.com

Bizottságok

Gazdasági Bizottság
Részletek, tagok.
Tanulmányi Bizottság
Részletek, tagok.
Esztergomi Bizottság
Részletek, tagok.
Szociális Bizottság
Részletek, tagok.
Kommunikációs Bizottság
Részletek, tagok.

A bizottságok szerepe, feladatai

A PPKE HÖK Alapszabálya három állandó jellegű bizottságot ír elő. Ezek a Tanulmányi, Szociális és Gazdasági Bizottságok. Ezen felül a Küldöttgyűlésnek van lehetősége eseti jellegű bizottságokat létrehozni, melyek a hallgatói érdekek széleskörű képviseletét és kiszolgálását teszik lehetővé.

Bizottságok és feladatköreik

Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság tartja a kapcsolatot a Kar gazdasági osztályával. Felügyeli a költségvetés felhasználását, adminisztrálja és továbbítja a beérkező Intézményi Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíjakat valamint a tanulmányi eredmények alapján elvégzi Tanulmányi Ösztöndíj sávozását.
A Szociàlis Bizottság elnökével közreműködik a Szociális Ösztöndíjak sávozásánál.

Szociális Bizottság

A Szociális Bizottság feladata a Rendszeres Szociális Támogatások elbírálása, valamint segítség a Rendkívüli Szociális Támogatás leadása során. Az ösztöndíjak pályázati feltételeit megtalálhatjátok a honlapon, vagy keressétek a bizottság tagjait.

Referens:

Hengán Kamilla
Kovács Tamara

Tanulmányi Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága a hallgatóság és az Egyetem Tanulmányi Osztálya közötti kapcsolat fenntartásával foglalkozik. Három konkrét feladata a hallgatók tájékoztatása, kérdéseitek megválaszolása, és érdekeitek képviselete a kari Tanulmányi Bizottság ülésein.

Referens:

Király Zoltán

Stratégiai és Logisztikai Bizottság

A Bizottság fő feladatai: szervezi a belső kommunikációt ezáltal az elnökség
munkáját segíti; a Tutor-program koordinálója; a külhoni programok vezetője és a
kollégiumi ügyek képviselője. Kiemelt feladata a hallgatói integráció elősegítése. Így a
Bizottság szervezi a HÖK+ programot, mely a szervezet utánpótlását biztosítja és Gimnázium+
programot, mely a Kar leendő – még gimnazista – hallgatóit szólítja meg.

Referens:

Bakó Borbála

Rendezvényszervező Bizottság

A Rendezvényszervező Bizottság feladata, hogy a különböző eseményeket megtervezze, megszervezze, lebonyolítsa, mindezt folyamatosan az újdonság igényére törekedve. Továbbá fontos szempont, hogy minél több hallgató megtalálja a neki szóló részt, egy adott rendezvényen, legyen az kultúra, tánc, játék, pihenés vagy ezeknek a különböző kombinációja egy finom Bambi mellett.

Referens:

Kultúráért felelős: Fekete Áron,
Sportért felelős: Buczkó Márton
Rendezvényekért felelős: Dobos Bence

Kommunikációs Bizottság

A Kommunikációs Bizottság minden olyan feladatot ellát, amely a média-PR-kommunikáció területéhez köthető. Együttműködik a Bizottságokkal, megszervezi a rendezvények promócióját és dokumentálást, valamint erősíti a kapcsolatot a hallgatók és Hallgatói Önkormányzat között.

Esztergomi Bizottság

Az Esztergomi Bizottság feladata, hogy összefogja az esztergomi képzési helyszínen lévő hallgatókat és a képzési helyszín specifikusságára a legmegfelelőbb megoldásokat kínálja legyen szó kollégiumról és tanulmányokról vagy szórakozásról.

Referens:

Nagy Adrienn

Ellenőrző Bizottság

A Bizottság feladata, hogy felügyelje a Hallgatói Önkormányzat működését és ellenőrizze a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Bizottságok munkáját, hogy azok megfelelnek-e a szervezet belső szabályozásnak.

Bizottságvezető

Polgár Lőrinc

Elnöki Megbízottak

Arculatért felelős elnöki megbízott: Veres-Husz Bálint