Általános fogalomtár

– Aláírás: A Neptunon keresztül láthatod a Tanulmányok, Leckekönyv menüpont alatt, hogy az adott tárgyhoz tartozó aláírást megkaptad-e a szorgalmi időszak végén az adott tárgy oktatójától. Ha előadásról van szó (kollokviumról), csak abban az esetben vizsgázhatsz, ha az aláírást az oktatótól megkaptad.

– Általánosan kötelező tanegységek: művelődéssel és hitélettel kapcsolatos tárgyak, melyeket minden Pázmányos bölcsésznek el kell végeznie.

– Dékán: a kar legfőbb vezetője, Dr. Birher Nándor Máté

– Dékáni méltányosság: akkor kérheted ki (tanulmányaid során egyetlen alkalommal), ha tanulmányi ügyek miatt távoznod kellene az egyetemről. Reméljük, nem lesz rá szükséged, de a biztonság kedvéért, nézz utána a TVSz-ben!

– Demonstrátor: egy-egy tanszéken tevékenykedő diák, aki a tanszék által kiírt pályázat alpaján tölti be a fent nevezett státuszt. Segít a tanároknak, részt vesz a kar tudományos munkájában; jobb esetben szemináriumokat is tarthat, rosszabb napokon csak kávét főz. Kiemelkedő tanulók pályázhatnak.

– Félév vagy szemeszter: az egyetemi tanulmányok időbeli alapegysége, szorgalmi és vizsgaidőszakból tevődik össze. Az aktív félév az, amit el is végzel, a passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. A szorgalmi időszak az a tizenöt hét, amelyben az előadásokat és szemináriumokat látogatod. Ez az időszak a hétről hétre történő készülés időszaka kell, hogy legyen. A vizsgaidőszakban szintén fogsz tanulni, azonban akkor fogod pótolni azokat a tanulnivalókat, amiket elodáztál az előadások alkalmával. Minden vizsgaidőszak hat hétből á1l, az utolsó a pótvizsgahét.

– Hiányzás: ez az, amire nem lesz sok lehetőséged. Szemináriumról és előadásról is csak annyit hiányozhatsz, amennyit a tanár engedélyez. Egyrészt oktatóink azért készülnek fel az előadásokra és a szemináriumokra, hogy hasznos és érdekes tudást adjanak át neked, tehát érdeked, hogy bejárj az órákra. Másrészt az érdemjegyedet sok esetben javíthatja, ha az órákat rendszeresen vagy hiánytalanul látogattad, hisz a szorgalom mindenhol érték! Felhívjuk a figyelmed, hogy a TVSz értelmében karunkon az órák látogatása kötelező! Igazolást azonban sose hozz, nem az számít, hogy miért hiányoztál, hanem hogy hányszor.

– HTJSZ: más néven Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat. Ebben találod, hogy mire, miért és hogyan kaphatsz támogatást, illetve mire, mennyit kell fizetned.

– Katalógus: ezzel a papírral rendszeresen találkozol órákon. A tanár így tudja követni, hogy tisztességes hallgatóként látogatod-e az óráit. Általában ő felolvassa a neved, vagy pedig aláírásoddal szentesíted óráról-órára. A jegyek megajánlásánál fontos a szerepe.

– Kredit: tanulmányi előrehaladásod mértékegysége, egy kredit elvileg 30 befektetett munkaórát jelent. Ahhoz, hogy teljesítsd a szakodat, bizonyos számú kreditet kell elvégezned. (BA képzésben 180-at) Minden egyes tanegység ér valamennyi kreditet, amelyet megszerezhetsz, ha legalább elégséges jeggyel teljesíted a tárgyat. A kreditek befolyásolják a tanulmányi ösztöndíjban való részesülést, hisz a tanulmányi ösztöndíjat nem a tanulmányi átlagodra, hanem a kredit indexedre kapod, amit a Neptunban tudsz megtekinteni a Tanulmányok, Tanulmányi átlagok menüpont alatt. Légy figyelmes és kattints a + jelű kis ikonra, hogy részletesen meg tudd tekinteni átlagaidat.

– Minor szak: magyarul kisebb vagy másodlagos szak. A minor szak szabadon választható lehetőség arra, hogy alapszakod mellett egy másik alapszak majdnem felét, 50 kreditet elvégezz a 120-ból. Minor szak azonban végezhető csupán érdeklődésből is, a diplomádba ekkor is belekerül, hogy elvégezted. A minor szaknak nagy a jelentősége az osztott rendszerű képzésben, hisz a BA tanulmányok után vélhetően MA tanulmányokat is szeretnél folytatni, s sok esetben elegendő lehet egy adott szakra történő MA felvételinél, ha a minort elvégezted abból a területből a BA képzés során.

– Nagykancellár: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke – jelenleg Ft. Dr. Veres András megyéspüspök – hivatalánál fogva egyetemünk nagykancellárja. A Szentszék nevében ő áll az egyetem kormányzatának élén.

– Nem teljesített tanegység: abban az esetben lesz ilyened, ha az adott félévben felvettél egy tanegységet, amelyet elégtelen vagy nem felelt meg minősítéssel zársz, vagy meg sem kíséreltél teljesíteni.

– Neptun: a kar dobogó (néha egy-két dobbanást ki-ki hagyó) szíve. Ez az internetes felület tárolja adataidat, jegyeidet, elvégzett tanegységeidet, ezen keresztül veszed fel a tanegységeket és vizsgákat, ezen keresztül intézik és intézed a karral szembeni pénzügyeidet. A nem teljesen kiforrott rendszer egy-két éve még rémes galibát okozott, de mostanság már egész megbízhatóan működik. Amennyiben bármi problémád akad a rendszerrel, mindenképp keresd a kar illetékes munkatársait.

– Regisztrációs hét: a szorgalmi időszak első hete, ekkor történik a beiratkozás (a Neptun rendszeren keresztül). Ekkor még nincs tanítás.

– Rektor: az egyetem vezetője, Rev. Mons. Dr. Kuminetz Géza

– Rendszeres szociális támogatás: A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára utalható. A pályázati űrlapot a szoctam.ppke.hu oldalon az erre a célra üzemeltetett rendszeren keresztül lehet kitölteni, onnan kinyomtatni és aláírva, személyesen kell leadni a PPKE BTK HÖK Szociális Bizottsági tagjainak a kijelölt határidőn belül. Minden információról értesít a Szociális Bizottság Neptun üzenetben, de a HÖK honlapján is találsz információkat, valamint a Facebookon létrehozott, az aktuális leadási időszakra vonatkozó eseményen.

– Rendkívüli szociális támogatás: A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére egy összegben folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára juttatható. Részletes indoklással és igazolással kérvényezhető, súlyos és váratlan esetben. A formanyomtatványt a kari honlapról töltheted le a Hallgatóinknak, Kérelmek, nyomtatványok menüpont alatt. A HÖK Szociális Bizottsága ítéli meg, a pályázatod náluk kell benyújtani.

– Tanulmányi előadó: kedves hölgy, akivel már a beiratkozáson találkoztál; szeptembertől legalább három évig egyengeti az utad az egyetem bürokráciájának útvesztőjében. Ne csodálkozz, ha néha morcos, hiszen minden évfolyamtársad vélhetően ugyanaznap fordul hozzá ugyanazzal a kérdéssel.

– Tanulmányi Osztály (TO): az adott képzési helyszínen találhatod. Itt vannak a tanulmányi előadók, a fent említett kedves hölgyek.

Szociális kérdések

Mikor érkeznek az ösztöndíjak?

Minden hónap 10. napjáig érkezik meg. Ez alól kivétel a félév első hónapja, mert az első havi összeg a második havival egyszerre érkezik meg.

Ki jogosult Rendszeres Szociális Támogatásra?

Szociális támogatásra jogosult az a hallgató, aki államilag támogatott, nappali tagozatos és aktív féléven van, valamint az is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Mikor/hogyan tudom meg, hogy megkaptam a Rendszeres Szociális Támogatást?

Az elbírálási időszak végéig, az adott félév második hónapjának (október/március) első hetében. A Neptunon a kérvényednél látod, hogy elfogadtuk vagy sem, illetve a pontszámot is. Amennyiben el lett fogadva és elérted a minimum 20 pontot, akkor jogosult vagy a szociális támogatásra.

Miért kell bizonyos adataimat egyeztetnem a NEPTUN-ban az esélyegyenlőségi adategyeztetési időszakban?

Szociális-, illetve Alaptámogatás igényléséhez a hallgatónak szükséges a személyes adatainak rögzítése a Neptunban az időszakban. Ez arra szolgál, hogy megkönnyítse a további támogatás igénylését, mivel az esélyegyenlőségi adatok berögzítésével nem szükséges félévente leadni az azt igazoló papírt.

Ha nem adom le az esélyegyenlőségi adategyeztetési időszakban a megfelelő kérvényeket, akkor a következő félévig várnom kell vele?

Nem, az adategyeztetési időszakban leadott FIR adatokat igazoló dokumentumokat tudjuk az adott félévben figyelembe venni. Később is le lehet adni a dokumentumokat, viszont csak a későbbi félévekben tudjuk majd figyelembe venni őket.

Mik azok a FIR adatok?

Az alábbi esélyegyenlőségi adatok:

– Árva
– Félárva
– Családfenntartó
– Gyermekgondozó
– Nagycsaládos
– Fogyatékkal élő
– Hátrányos helyzetű
– Halmozottan hátrányos helyzetű

Hogy tudom igazolni a FIR adatokat?

Az esélyegyenlőségi adategyeztetést Movik Zsuzsanna Hallgatói referens intézi a Sophianum 005-ös irodájában, amelynek nyitvatartási ideje:

 • Hétfőtől – csütörtökig: 9:00-12:00-ig és 13:00-15:00-ig
 • Pénteken: 9:00-13:30-ig

Fontos, hogy magaddal vidd a Neptunról letöltött és kitöltött űrlapot, FIR adat valósságát igazoló dokumentumot, valamint annak másolatát.

Csak akkor adhatok le Rendszeres Szociális Támogatást, ha FIR adatok is rögzítve lettek?

Az alaptámogatásnak feltétele, de a Rendszeres Szociális Támogatásnak nem, tehát ezen kategóriák nélkül is jogosult lehetsz a támogatásra.

Hol találok részletes információt a Szociális Támogatás pályázatával kapcsolatban?
Hol találok egy részletes leírást a Rendszeres Szociális Támogatáshoz kapcsolódó dokumentumokkal, szabályzatokkal kapcsolatban?
Nem tudok egy adott dokumentumot beszerezni, írhatok helyette egy PPKE fejléces büntetőjogi nyilatkozatot?

A büntetőjogi nyilatkozatot olyan esetben tölthető fel, ha a hallgató nem tud igazolni egy állítást az elfogadott dokumentumok listája alapján. Ha nem vagy biztos benne mikor használhatsz, akkor írj a szocbiz@gmail.com-ra.

Mi történik, ha valamelyik dokumentumot a hiánypótlás végéig sem sikerül beszereznem és feltöltenem?

Alapesetben a dokumentumért járó pontszámot nem kapod meg. Ez alól kivételt képeznek azok a dokumentumok, melyek az egy főre jutó jövedelmet tudják igazolni (Hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élőkről, Önellátói/különélési igazolás, Jövedelemigazolások, Iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás). Ezek hiányossága esetén a kérvényt el kell utasítanunk.

Hogy kell a más pénznemben érkező jövedelmet átváltani?

A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, a kérvény leadási időszak első napján lévő árfolyamon kell az összegeknek szerepelnie, valamint mellékelni kell PPKE fejléces büntetőjogi nyilatkozatot (1. sz. melléklet), melyben részletesen ki van fejtve, hogy melyik árfolyamon, mikor váltotta át az összegeket, milyen módon számolta ki a feltüntetett jövedelmet.

A félévben Erasmus-on veszek részt, jogosult vagyok rendszeres szociális támogatásra?

Amennyiben itthon is jogosult lennél az ösztöndíjakra, a külföldi mobilitás féléved alatt is az leszel.

Ha az egy háztartásban élőkről szóló hatósági bizonyítvány szerint többen/kevesebben lakunk együtt, hogy tudom igazolni, hogy ténylegesen hányan élünk egy háztartásban?

Ha a hatósági bizonyítványtól eltérő számú ember van feltüntetve a kérvényen, akkor emellett csatolni kell:

 • Abban az esetben, ha (az eltartottnál, az életvitelszerűen egy háztartásban élőknél) több fő szerepel a hatósági bizonyítványon, a lakcímkártya fénymásolata máshova érvényes lakcímmel, vagy albérleti szerződés, vagy közüzemi számla, amivel bizonyítja, hogy külön háztartást vezet, hiszen külön fizeti a számlákat.
 • Abban az esetben, ha (az eltartottnál, az életvitelszerűen egy háztartásban élőknél) kevesebb fő szerepel a hatósági bizonyítványon, a lakcímkártya fénymásolata oda érvényes lakcímmel, vagy albérleti szerződés.
 • Abban az esetben, ha az igazoláson nem név szerint vannak felsorolva a személyek (hanem csak egy szám jelzi az ott élőket) az adott lakcímen élő személyek igazolása lakcímkártyák fénymásolatával történik.
Valaki a családomban kevesebb, mint 3 hónapja kezdett dolgozni. Ebben az esetben, hogy kell számolni a havi jövedelmet?

Azt az egy-két havi fizetést kell összeadni, majd ugyanúgy hárommal osztani.

Milyen esetben adhatok le kérvényt Rendkívüli Szociális Támogatásra?

Ha olyan rendkívüli esemény történik, mely miatt jogosult lennél a Rendszeres Szociális Támogatásra, akkor a NEPTUN-on keresztül nyújthatod be kérvényedet a rendkívüli támogatásra.

Gazdasági kérdések

Mikor derül ki, hogy mennyi a Tanulmányi Ösztöndíj?

Az adott félév második hónapjának (október/március) első két hetében, legkésőbb 10-ig derülnek ki.

Mikor érkeznek az ösztöndíjak?

Minden hónap 10. napjáig érkezik meg. Ez alól kivétel a félév első hónapja, mert az első havi összeg a második havival egyszerre érkezik meg.

Mi az az ISZTK pályázat?

Olyan pályázati lehetőség hallgatók számára, akik intézményi keretek között tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végeznek, és ez után szeretnének kisebb volumenű juttatást kapni pályázati formában.

Hogyan lehet leadni az ISZTK pályázatot?

A formanyomtatványt kitöltve le lehet adni azt Movik Zsuzsanna Hallgatói Referens részére a Sophianum 005-ös irodájában, amelynek nyitvatartási ideje:

 • Hétfőtől – csütörtökig: 9:00-12:00-ig és 13:00-15:00-ig
 • Pénteken: 9:00-13:30-ig
Hol találok részletes információkat az ISZTK pályázattal kapcsolatban?

Tanulmányi kérdések

Hol találom az oktatók elérhetőségeit?

A legtöbb oktatónak van egy egyetem által generált e-mail címe, ezeket megtalálhatod itt: https://btk.ppke.hu/telefonkonyv

Az oktatók egyes esetekben a saját e-mail címüket használják, így inkább érdemes több címre írni egyszerre (mindenkit cc-zni).

A vendégoktatóknak nincs BTK-s e-mail címe, így velük mindenképpen a sajátjukon tudtok kommunikálni.

Lehet első alkalommal UV-ra menni?

Lehet, de nem ajánlott, ugyanis ha az nem sikerül, utána abban a vizsgaidőszakban nincs lehetőséged javítani.

Hányszor vizsgázhatok egy vizsgaidőszakban?

Egy tárgyból legfeljebb 2-szer mehetsz vizsgázni egy vizsgaidőszakon belül.

Mi az a CV vizsga és hogyan lehet kérvényezni?

Amennyiben egy tárgyat nem tudtál teljesíteni, de az aláírást megkaptad belőle, lehetőséged van CV kurzust felvenni a következő félévben, amit a tanárral egyeztetve az oktatásszerveződtől tudsz kérvényezni.
Erről minden infót megtalálsz itt: https://btk.ppke.hu/lm-kurzus-hirdetesenek-es-felvetelenek-feltetelei-3

Mi az az LM kurzus és hogyan lehet kérvényezni?

Akkor kérvényezheted, ha kevesebb mint két félév van még hátra a képzésedből és a tárgy eredeti meghirdetésének félévében Erasmus ösztöndíj vagy bármilyen más keretek között külföldi részképzésen vettél részt. Kérvényezheted az illetékes tanszékvezetődnél, ha a külföldről történő hazaérkezés utáni megkezdett félévében a tárgyat önhibádon kívül nem tudod felvenni (pl. nincs meghirdetve).

Hogyan működik a kreditátvitel?

Tudsz kérvényt beadni a KÁB-hoz (Kreditátviteli Bizottsághoz) a tanulmányi előadódon keresztül, ha például előző sulidban szerzett kreditet szeretnél elismertetni. Tegyük fel, hogy már elvégezted egyszer a Makroökonómiát és most megint benne van a tantervedben, akkor kreditátviteli kérvénnyel el tudod ismertetni és nem kell elvégezned, de mégis teljesítettnek minősül.

Előzetes kérvényt is tudsz leadni abban az esetben, ha fogsz egy tárgyat tanulni (például Erasmus program keretén belül kinti egyetemen) és itthon megfeleltethető.

Minden infó itt: https://btk.ppke.hu/kreditatviteli-bizottsag-kab

Meddig vehetek fel/adhatok le egy vizsgát?

A vizsga előtti nap 12:00-ig.

Lehet 1. félévben passziváltatni?

Igen, dékáni méltányossági kérvénnyel, indokolt esetben.

Lehet-e passziváltatni két félévben egymás után?

Igen. De vigyázz, egymás után csak kétszer lehet passziváltatni, utána vagy aktív félévet kezdesz, vagy nem folytatod a képzést.

Tanulmányi ösztöndíj: mikortól utalják, hogyan kerül megállapításra?

A tanulmányi ösztöndíjat mindig a „második hónapban” utalják, őszi szemeszterben ez októbert jelent, tavasziban márciust, ilyenkor az elmaradt első hónap összegével együtt „dupla” érkezik.

A tanulmányi ösztöndíj mindig az előző szemeszter átlagára épül, tehát első félévében a hallgató még nem jogosult rá, hisz nincs egyetemi átlaga.

Ahogy elkezdődik a félév, megállapítják az ösztöndíj sávokat (az adott félévre megítélt fix keretösszeg + a hallgatók átlagai).

Kitől és milyen formában kell bővítést kérni egy tárgyra? Ha más tanszékhez tartozik a tárgy, akkor mi a teendő?

Mindig az adott tanszék oktatásszevezőjével kell egyeztetned a tárgyakkal kapcsolatban. Például a Nemzetközi tanulmányok tanszék oktatásszevezője nem fog tud neked szociológiás órát bővíteni, mert az a Szociológia intézethez tartozik.

Minden oktatásszervező elérhetőségét megtalálod a honlapon, az adott intézet fülén belül. Például: BTK kezdőhonlap → Karunkról → Intézetek, tanszékek → Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete → jobb oldalt ki is írja az oktatásszervező és elérhetőségét, ebben az esetben Peller Ibolya Rozáliát.

Mennyi a minimum átlag, amit teljesíteni kell a BTK-n annak érdekében, hogy ne soroljanak át önköltséges képzésre?

A TVSZ szerint 3,5-s átlagot kell elérnie a hallgatónak.

Hogyan lehet időpontot foglalni a tanulmányi előadóhoz?

Neptun → Tanulmányok → Konzultációk → Időpontfoglalás

Ha a szabadon választható kreditjeim megvannak, de szeretnék még felvenni azt ki kell fizetnem majd?

Nem, a Pázmány BTK-n nincs ilyen szabályozás! Annyi szabadon választható tárgyat felvehetsz, amennyit csak szeretnél!

Mennyi a minimum kredit, amit teljesítenem kell az első két félévben?

Összesen 30 kreditet kell teljesítened a két félév alatt.

Hány bukott tárgyad lehet összesen a BA képzés során?

BA képzésben a tizenhat, MA képzésben a kilenc, illetve osztatlan képzésben huszonöt. Ha ez bekövetkezik, nem folytathatod tanulmányaidat a szakon.

Beiratkozni egy képzésre vagy bejelentkezni egy félévre?

A beiratkozással jön létre a hallgatói jogviszonyod, ezt egyszer kell megcsinálnod: az első félév előtt. A bejelentkezésnél Neptunon keresztül állítod be, hogy aktív vagy passzív féléven szeretnél-e lenni, és ezt minden félévnél meg kell ismételni.

Hogyan tudok határidő után bejelentkezni aktív/passzív félévre?

Ha a határidő lejárta után szeretnél aktív/passzív félévre bejelentkezni, akkor ezt TB kérvény útján teheted meg a félév időbeosztásában meghatározott időpontig. A képzés első félévében passzív hallgatói státusz csak dékáni engedéllyel lehetséges!

Hogyan tudok tárgyakat felvenni a határidő után?

Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két fontos tantárgy kimaradt, akkor halasztott tantárgyfelvételi kérelmet nyújthatsz be a TO-n, de ezt a tantárgy oktatójával is alá kell íratni, hiszen nem biztos, hogy van még hely a csoportjában. Az utólagos tantárgyfelvétel határideje a TVSz értelmében a tantárgyfelvételi időszak vége utáni hat munkanap. Ezután tantárgyat felvenni már csak különösen indokolt esetben TB kérvény útján lehet. Fontos tudni azt is, hogy az utólagos tárgyfelvételért tárgyanként különeljárási díjat kell fizetni, tehát ha 4–5 tárgyat is fel akarsz venni a tárgyfelvétel után, annak komoly költsége lehet!

Hogyan adhatok le tárgyakat a Neptun tárgyfelvétel lezárása után?

Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két tantárgyat tévedésből vettél fel, akkor utólagos tantárgytörlési kérelmet nyújthatsz be a TO-n a tantárgyfelvételi időszak vége után még hat munkanapig. Ezután már csak különösen indokolt esetben TB kérvény útján lehet tantárgytörlést kérelmezni.

Hányszor hiányozhatok egy kurzusról?

Szemináriumról és előadásról is csak annyi alkalommal, amennyit az oktató engedélyez, de alapvetően maximum háromszor lehet hiányozni.

Mi az a passzív félév?

Ha a hallgatót felvették a Karra és beiratkozott, akkor a hallgatói jogviszonya létrejött. Ettől kezdve a diplomaszerzésig vagy a Karról való elbocsátásig a PPKE BTK hallgatója. Ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül minden félévben látogatnia is kell az egyetemet. Ha egy adott félévben nem akar az egyetemre járni, akkor megteheti, hogy a regisztrációs időszakban nem jelentkezik be arra a félévre. Ekkor az adott féléve passzív lesz, amikor tantárgyakat nem vehet fel, és semmilyen egyetemi juttatásban nem részesül. Az aktív/passzív félévre történő bejelentkezés minden szemeszter kezdetén történik a Neptun rendszeren keresztül. A határidő után már csak TB kérvény útján lehet kérelmezni a halasztott bejelentkezést, indokolt esetben.

Hányszor és milyen sokáig passziváltathatok?

Egymás után maximum két passzív féléve lehet egy hallgatónak, ha utána nem jelentkezik be egy aktív félévre, hallgatói jogviszonya megszűnik, azaz kizárják a Karról. Egy lezárt aktív félév után azonban újra kihagyhat maximum két félévet, és ezt akár többször is megismételheti, erre nincsen felső határ vagy korlátozás.


Hányszor vehetek fel egy tárgyat?

Maximum háromszor, természetesen három különböző félévben. Ha harmadszorra sem teljesítetted, akkor dékáni méltányosságért kell folyamodnod, különben kizárnak a Karról. Kivétel egyes idegen nyelvi szakokon (pl. angol, német) a nyelvi alapvizsga, mert azt csak kétszer lehet felvenni, és a szak kizárhatja az azonos vizsgaidőszakban való ismétlést is. Ha a nyelvi alapvizsgáját második tárgyfelvétel esetén sem tudod teljesíteni, akkor tanulmányaidat nem folytathatod.

Rendezvényekkel kapcsolatos kérdések

Milyen rendezvények vannak?

Minden évben készülünk a szokásos nagy rendezvényekkel mint a Gólyabál, vagy a Kvízest, de rengeteg kulturális, sport, karitatív és egyéb programot is szervezünk. Bővebben olvashatsz róla a Rendezvényszervező- és Kulturális Bizottságnál.

Honnan értesülök a rendezvényekről?

Minden rendezvényt megtalálsz a Hallgatói Önkormányzat felületein. A HÖK social media felületeinek elérhetőségét megtalálod a lap alján.

Kiket várunk rendezvényeinkre?

Minden pázmányos hallgatót szívesen látunk rendezvényeinken, valamint nagyobb, tematikus eseményeinkre az általatok hívott, külsős vendégeket is sok szeretettel várjuk.

Miért kell belépődíjat fizetni bizonyos rendezvényeinknél?

Minden rendezvényt a lehető legnagyobb színvonalon szeretnénk megvalósítani. Ahhoz, hogy az olyan nagyszabású események megvalósulhassanak, mint pl. a Gólyabál, Gólyatábor, külsős cégekkel kell együtt dolgozzunk, ami pluszköltséget jelent, ezt pedig elő kell teremtenünk valahonnan. A Hallgatói Önkormányzatnak ezekből a bevételekből semmilyen fajta profitja nem származik, csakis arra használjuk fel, hogy a legjobb élményt nyújtsuk számotokra.

Külügyi- és Logisztikai kérdések

Honnan tudok tájékozódni az Erasmusról?

Az Erasmusról a kar honlapján lehet tájékozódni. Nem csak maga a pályázat feltételei kerülnek kihirdetésre, de a hallgatók beszámolóiról is elérhetőek itt. Ezen kívül minden félévben megrendezésre kerül egy Erasmussal kapcsolatos tájékoztató esemény, ahol sok hasznos információt meg lehet tudni és kérdéseket lehet feltenni. Bővebb információk: https://btk.ppke.hu/palyazat

Hogyan jelentkezhetek Erasmusra?

A jelentkezés leadása a Mobility Online oldalon keresztül történik, az ehhez tartozó útmutatót a rendszer automatikusan kiküldi a regisztráció után, a csatolni szükséges dokumentumok listája pedig az aktuális pályázati kiírásban olvasható. 

Ki jelentkezhet Erasmusra?

Erasmusra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik esetében az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt félévvel rendelkezik
 • a pályázat benyújtása során és a programban való részvétel alatt is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • rendelkezik B2-es komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű dokumentummal a képzés nyelvén
 • Erasmus+ ország állampolgára vagy van Magyarországon érvenyek letelepedési/tartózkodási engedélye. Fontos, hogy olyan országba nem lehet utazni, amellyel megegyezik az állampolgárság vagy az állandó lakhely
 • a súlyozott tanulmányi átlag minimum 3,5
Mehetek többször Erasmusra?

Igen, viszont a pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik még nem vettek részt a programban.

Mekkora költséget fedez az Erasmus?

Az Erasmus+ KA1-es program kiegészítő támogatást nyújt. Ez tehát nem fedezi a pályázó minden költségét. Az ösztöndíj mértékét rátarendszerben határozzák meg, fogadó országonként eltér tehát az ösztöndíj összege. Az országonkénti lebontásról mindig az aktuális pályázatban lehet tájékozódni.

Bárhová mehetek Erasmusra?

A fogadó intézmények listája szakonként, szakterületenként eltér. Azt, hogy az adott szakon milyen fogadó intézményekkel van partneri kapcsolat a “Megpályázható helyek” című dokumentumban található: https://btk.ppke.hu/palyazat