Szociális Ösztöndíj

Minden államilag támogatott, nappali tagozatos, aktív félévre bejelentkezett hallgatónak lehetősége nyílik a Rendszeres Szociális Támogatás igénybevételére.

A támogatás egy félévre biztosított havonta folyósított utalás. Ezt a Neptun Kérvények menüpontja alatt lehet kitölteni. Szociális támogatásra jogosult az a hallgató is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. (Bár ez a gólyákat nem érinti).

A pályázatokat minden félévben ki kell tölteni a Neptun rendszerén keresztül, mellékelve az igazolásokat. A második héten történik az önellátó hallgatók személyes elbeszélgetése. Minden elsőéves hallgató igénybe veheti az Alaptámogatást is. Ennek leadási időpontja ugyan az, mint a Rendszeres Szociális Támogatásé. A fent említett két pályázatban minden szociális helyzetre vonatkozó információt hivatalos dokumentummal kell igazolni.

A leadás feltételeiről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban olvashattok.

Esélyegyenlőségi Adategyeztetés menete

Rendszeres Szociális Támogatás leadás menete

RSZT Elfogadható Dokumentumok Listája

RSZT Egységes Pontrendszer

Alaptámogatás leadás menete

Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi Ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható juttatás, amelyben az aktív státuszú államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az ösztöndíj mértéke a hallgató előző aktív félévének korrigált kreditindexe alapján kerül megállapításra a félév első hónapjában. Az ösztöndíj folyósítása az adott félév második hónapjában kezdődik kéthavi összeg utalásával.
Korrigált kreditindex kiszámítása:

Ezt a támogatási formát nem kell megpályázni, a jogosultság megállapítása és az ösztöndíj folyósítása automatikus, azonban csak az a hallgató részesülhet benne, aki a Neptun rendszerben beállítja a bankszámlaszámát.

Az ösztöndíj folyósítása egy adott hallgató számára több felsőoktatási intézményből is lehetséges egy időben.
A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (HTJSz) olvasható bővebb tájékoztatás.
Kérdés esetén nyugodtan lépjetek kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottságával.

2023/24 I. félév tanulmányi ösztöndíj sávozása

2023/24 II. félév tanulmányi ösztöndíj sávozás

ISZTK

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra jogosult valamennyi teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben résztvevő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végez.

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ) 11. § szerint pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított, nem kötelező juttatás.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon lehet beadni. Adott hallgató egy időben beadhatja szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra is pályázatát, ebben az esetben azonban köteles ezeket külön pályázati papíron benyújtani.

Utazási támogatás igénylése esetén a pályázati űrlap mellé csatolni kell az Utazási mellékletet.

A pályázó a végzett tevékenységet követő második leadási határidőig nyújthatja be pályázatát. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat bírálja el, és a Dékán engedélyezi. A kifizetések időpontja a pályázatok leadása utáni hónap.

A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottságánál.

További információ az eljárásrend nevű dokumentumban, illetve aktuális pályázati felhívásunkban.

ISZTK pályázat leadási határidők:

2024. március 27. (szerda)

2024. április 26. (péntek)

2024. május 31. (péntek)

2024. június 21. (péntek)