Tanulmányi Bizottság

A HÖK Tanulmányi Bizottsága a hallgatóság és az Egyetem Tanulmányi Osztálya közötti kapcsolat fenntartásával foglalkozik. Három konkrét feladatunk a hallgatók tájékoztatása, kérdéseitek megválaszolása, és érdekeitek képviselete a kari Tanulmányi Bizottság ülésein.

A Tanulmányi Bizottság előzetesen benyújtott kérvényeket bírál el. Ezek elsősorban a Neptun rendszerhez kötődő adminisztrációs kérdések, mint az utólagos tárgyfelvétel (ha valaki lekési a rendes időszakot), tárgyleadás (ha valaki mégsem szeretne elvégezni egy felvett kurzust), félév passziváltatása, vagy kedvezményes tanrend engedélyezése (amelyek a magánélethez kötődő váratlan, vagy problémás helyzetekben indokoltak).

A kérvényeket a HÖK tájékoztatása után a Bizottság havonta bírálja el. Fontos, hogy ehhez a Neptun rendszeren keresztül be kell fizetni az adott kérvényhez tartozó eljárási díjat.

Felmerülő kérdéseitekkel bátran forduljatok a Bizottság tagjaihoz, vagy tutorjaitokhoz!

Melyik üggyel hova lehet fordulni?
 • Tanulmányi Osztály (tanulmányi előadó): adminisztrációs ügyek, kérvények, hallgatói jogviszonyigazolás stb.
 • IT-sok: általános Neptun/Teams-problémák
 • Intézeti/tanszéki titkárságok: szakspecifikus problémák pl. kurzusbővítés, óraütközés, előkövetelmény, tanterv stb.
 • Oktatók: egyéni kérdések, problémák
 • Kari TB: TB-Kérvény
 • KÁB (Kreditátviteli Bizottság): kreditátviteli kérvény
 • Nemzetközi iroda: Erasmus és egyéb külföldi mobilitási ösztöndíjprogramok
 • Felvételi referens: Felvételivel kapcsolatos ügyek, mesterszakos felvételivel kapcsolatos kérdések

Amennyiben egyéb problémád van, amivel nem tudod hova fordulj, keress meg elérhetőségünkön és segítünk neked!

Kérvények

Halasztott beiratkozás/bejelentkezés: Amennyiben a felvételt nyertél, de a beiratkozáskor önhibádon kívül nem tudsz megjelenni, és a tanulmányi félév első hetében sem iratkozol be, úgy halasztott beiratkozási kérelmet nyújthatsz be.

Kedvezményes tanrend (ha nem tudsz teljesen jelen lenni): Itt kaphatsz óralátogatás alóli felmentést, illetve a félév időbeosztásában meghatározott kedvezményes vizsgaidőszakban biztosított vizsgalehetőséget is. Lehetőséged van igényelni például ezekben az esetekben: várandósság vagy kisgyermek nevelése, külföldi tanulmányok, a hallgató vagy hozzátartozójának súlyos betegsége, élsportolói tevékenység.

Vendéghallgatói jogviszony (ha tudásra szomjazol): Ha egy másik egyetemről szeretnél áthallgatni, simán megteheted! Töltsd ki a kérvényt az oktatókkal és add be a TB kérvényt.

Rendkívüli tantárgyfelvétel/tárgytörlés (ha elszámoltad magad): Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két tantárgyat tévedésből vettél fel, akkor utólagos tantárgytörlési kérelmet nyújthatsz be a TO-n a tantárgyfelvételi időszak vége után még hat munkanapig. Ezután már csak különösen indokolt esetben TB kérvény útján lehet tantárgytörlést/tantárgyfelvételt kérelmezni.

Előfeltétel alóli mentesség (ha nem jött össze egy vizsgád, de arra a tárgyra épül egy másik): Egyes kurzusokat csak egy előkövetelmény teljesítése után lehet felvenni, pl. egy másik kurzus teljesítése. Ezeket a tárgyakat (ha előzetesen nem teljesítetted a feltételeket/másik kurzust, akkor TB kérvénnyel tudod mégis felvenni, indokolt esetben.

Rendkívüli specializáció/minor/tanári kimenetválasztás (ha útközben meggondoltad magad): Minden évben október-november környékén van a minor/spec/tanári kimenetválasztás időszaka. Ha elkezdtél egy minort, de inkább másikba vágnád a fejszéd, akkor ezt TB kérvénnyel tudod megtenni (nem minor/spec/kimenetválasztás időszakában).

Utólagos tárgyfelvétel (ha nagyon lecsúsztál a tárgyfelvételről): A tárgyfelvétel végét követő első héten a TO által lehet felvenni utólagosan tárgyat, szolgáltatási díjért. Ezt követően már csak TB-kérvénnyel lehet különleges esetben.

Segédeszközök – Itt a legtöbb kérdésedre választ találsz!

TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a BTK kari kiegészítő rendelkezésekkel) – mi is van benne?

 • Tanulmányi szervek leírása (például mit csinál és ki a dékán, mi a TB és miben járhat el, mire való a Kreditátviteli Bizottság)
 • Képzés rendszere (például minor program és specializációk leírása, kurzusok típusai)
 • Kérelmek (például azok beadásának módja és helye, a határidők számítása)
 • Hallgatói jogviszony (például beiratkozás, bejelentkezés, jogviszony/tanulmányok szüneteltetése, mentesítés tanulmányi kötelezettségek alól, vendéghallgatói jogviszony, átvétel, szakváltás, dékáni és rektori méltányosság)
 • Kötelezettségek (tantárgyfelvétel, kedvezményes tanrend)
 • Kurzusok, tantárgyak, vizsgák (azok előkészítése, lebonyolítása, fajtái, átlageredmények)
 • Tanulmányok befejezése (végbizonyítvány, záróvizsga, oklevél)

HTJSZ (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat a BTK Kiegészítő rendelkezéseivel)

 •  Általános infók (például államilag finanszírozott képzés támogatási ideje)
 • Juttatások, támogatások és ösztöndíjak (például tanulmányi ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, ISZTK, rendszeres támogatás, szociális ösztöndíj)
 • Finanszírozási formák, átsorolás szabályai
 • Szolgáltatási díjak (például vizsgadíj, vagy diákigazolvány pótlás díja stb.)

Megtalálod őket itt: https://btk.ppke.hu/szabalyzatok

Tanulmányi Kisokos

Szakmai gyakorlat tájékoztató

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: tanbiz.ppke.btk@gmail.com

Szociális Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik állandó Bizottsága. Feladata a Rendszeres Szociális Támogatás kérvények véleményezése, bírálása, az Alaptámogatás kérvények bírálása. Ezen felül a Bizottság célja, hogy segítse, és tanácsot adjon a hallgatók számára abban, hogy hogyan, és miként érdemes és helyes leadni az adott szociális jellegű kérvényt.

Leadható kérvénytípusok és ehhez kapcsolódó teendők:

 • Esélyegyenlőségi adategyeztetés
 • 501 Neptun kérvény: Rendszeres Szociális Támogatás
 • 502 Neptun kérvény: Alaptámogatás

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: szocbiz@gmail.com

Dokumentumok

Esélyegyenlőségi Adategyeztetés menete

Rendszeres Szociális Támogatás leadás menete

RSZT Elfogadható Dokumentumok Listája

RSZT Pontrendszer

Alaptámogatás leadás menete

Gazdasági Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik állandó Bizottsága. Feladata a költségvetés felügyelete, kapcsolattartás gazdasági kérdésekben. Elbírálja, adminisztrálja és továbbítja a beérkező Intézményi Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíj pályázatokat. Elkészíti a Tanulmányi Ösztöndíj sávozást az előző féléves Korrigált kreditindexek alapján. Ezen felül a Bizottság célja, hogy tájékoztatást nyújtson az beérkező Intézményi Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban a hallgatók számára.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: gazdbiz.ppke.btk@gmail.com

Külügyi- és Logisztikai Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. A Bizottság munkája nevéből adódóan két nagy területre oszlik. Míg a külügyi részleg főként a kimenő és bejövő Erasmusos hallgatói mobilitással foglalkozik, addig a logisztikai részleg toborozza többek között a tutorokat, és delegálja azokat a hallgatókat, akik képviselik az egyetemet a különböző továbbtanulási eseményeken.

Tutor Program

A tutorok az egész év során figyelemmel kísérik és segítik az elsőéves hallgatók egyetemi élettel való ismerkedését. Fontos, hogy a tutorok ne csak „információforrásként” funkcionáljanak, hanem segítsék az adott szakos elsőévesek csapattá́ válását és hallgatói életbe való integrációját, ezáltal hozzájárulva az erős pázmányos közösség kialakulásához. 

A Tutorok szaktól függően körülbelül 10-15 – azonos képzésre felvételt nyert – elsőéves hallgató́ számára segítenek az egyetemi élet több területén. A felvett hallgatók listájának nyilvánosságra hozása után a Tutorok a közösségi felületek segítségével rögtön felveszik a kapcsolatot az általuk tutorált elsőévesekkel és közös fórumot hoznak létre számukra (szakos és Tutor Facebook csoportok). Ezt követően a Tutorok a beérkező kérdések megválaszolásán kívül tájékoztatják a gólyákat a következő témakörök kapcsán szükséges információkról:

 • Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók
 • Adminisztrációs teendők
 • A Neptun Rendszerében történő segítségnyújtás (tárgyfelvétel, vizsgafelvétel, egyéb ügyintézés)
 • Szakos tanulmányi kérdések
 • Kollégiumi ügyek
 • Ösztöndíj lehetőségek (szociális támogatás, alaptámogatás stb.)
 • Közösségi, kulturális, sport, tudományos programok

A Külügyi és Logisztikai Bizottság feladata, hogy kiírja a Tutor Program pályázatát a következő tanévre, megszervezze a tutorok képzését, szóbeli elbeszélgetéseit, illetve gondoskodjon arról, hogy minden szakon megfelelő létszámú tutor csapat álljon rendelkezésre, hogy fogadja a gólyákat. Mindezek mellett olyan év eleji gólyaprogramok szervezésében is részt vesz, mint a Gólyapiknik, valamint különböző tanulmányi tájékoztatókat is megvalósít, többek között a központi minor tájékoztató is a Bizottság hatásköre.

Nemzetközi Tutor Program

A Nemzetközi Tutor Program – a sima Tutor Programhoz hasonlóan – a külföldről érkező, Erasmus programban résztvevő hallgatók segítésével foglalkozik. Egy kisebb, 6-7 fős létszámú tutor csapat feladata, hogy az egyetemre érkező Erasmusos hallgatókat összefogják és bevonják őket az egyetemi élet mindennapjaiba. 

A Nemzetközi Tutorok az alábbi ügyekben járnak el:

 • “Welcome Day” szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • Kapcsolattartás és együttműködés a Nemzetközi Iroda munkatársaival
 • Adminisztrációs teendők
 • A Neptun Rendszerében történő segítségnyújtás (tárgyfelvétel, vizsgafelvétel, egyéb ügyintézés)
 • Programok szervezése a külföldi hallgatók számára, illetve a Hallgatói Önkormányzat által szervezett eseményekre való figyelemfelhívás

A Külügyi és Logisztikai Bizottság a nemzetközi tutorok toborzásával, felkészítésével és feladataik koordinálásával foglalkozik. Mindemellett biztosít egy ún. mentort is, aki a Nemzetközi Irodával együttműködve a magyar hallgatók Erasmus Programban való részvételét támogatja, felmerülő kérdéseiket megválaszolja.

Gimi+ Program

A Gimi+ Program a Hallgatói Önkormányzat által elindított projekt, melynek célja, hogy a gimnazistákkal megismertessük egyetemünket, szakjainkat, valamint magát a pázmányos légkört. 

A Gimi+ programban a tutorok, illetve az erre a célra felkészített, aktív hallgatók vesznek részt, akik legalább 2 félévet sikeresen teljesítettek. A program keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy volt középiskolájukba visszatérve, valamint olyan középiskolákba, amelyekkel szorosabb kapcsolatot  ápolnak, képviselhessék a Pázmányt, és az egyetemet érintő általános információkon túl személyes tapasztalataikat is megoszthassák. Mivel a programban résztvevők az intézmény képviseletét vállalják, a  Külügyi és Logisztikai Bizottság által, olyan felkészítőkön vesznek részt, melyek során hasznos információkat  kapnak az egyetemet és a jövőbeli hallgatókat érintő̋ fontosabb kérdésekről. 

Egyes gimnáziumok szervezett pályaorientációs nappal készülnek diákjaik számára, melyeken egyetemünk  képviseletet is szívesen fogadják, amiről a Dékáni Hivatal munkatársait értesítik. Az évek során gyakorlattá́ vált, hogy a Dékáni Hivatal munkatársai a Külügyi és Logisztikai Bizottságnak jelzik ezeket a meghívásokat,  mi pedig a Gimi+ Programban résztvevő̋ hallgatókat kérjük fel a részvételre.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: kullogbiz.ppke.btk@gmail.com 

Rendezvényszervező- és Kulturális Bizottság

A Rendezvényszervező-és Kulturális Bizottság a legtöbb taggal rendelkező bizottság a Hallgatói Önkormányzaton belül. Nem véletlenül, ugyanis célunk, hogy olyan események sokaságát vigyük véghez, melyeken minden hallgató megtalálhatja a maga helyét. Fő célkitűzéseink között van az, hogy kedvetek szerint tudjatok válogatni a temérdek programból, hogy együtt tölthessünk felejthetetlen estéket és közösen éljük át azt a bizonyos pázmány-életérzést. Reméljük minél többetekkel találkozunk eseményeinken, melyek közül rendszeresen megrendezésre kerülnek a sokszínű Kvízestek, hitéleti programjaink és a sokak által várt Kultúr, Sport, vagy Játékbisztrók.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím:  rendkultbiz.ppke.btk@gmail.com 

Sport Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. A Sport Bizottság célja, hogy fellendítse a kari sportéletet és népszerűsítse a mozgást a hallgatók körében. A bizottság tagjai különböző csapatsport tornákkal, szabadidős sporttevékenységekkel, kirándulásokkal és a sportbisztró szervezésével igyekszenek színesíteni az egyetem program palettáját.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: sportbiz.ppke.btk@gmail.com

Kommunikációs Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. A Kommunikációs Bizottság feladata a Kari HÖK social média felületeinek folyamatos kezelése, posztok elkészítése, tartalomgyártás, valamint az eseményeken való élő közvetítés akár videó, akár fotó formájában. Így tudja a Hallgatói Önkormányzat a lehető legtöbb hallgatóhoz eljuttatni az egyetemi- és tanulmányi aktualitásokat és fontos eseményeket. Ezen kívül a Kommunikációs Bizottság munkája révén értesülnek a hallgatók a legtöbb HÖK által szervezett programról is, mint például a Sportprogramok, vagy akár a Gólyabál.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: hokkommbiz@gmail.com

Média Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. A Média Bizottság felel a HÖK által szervezett események fotós-videós dokumentálásáért, a nagyobb események arculattervezéséért, továbbá a komolyabb hangvételű tájékoztató célú videók készítéséért. Szorosan együttműködik a Kommunikációs bizottsággal.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: hokmediastab@gmail.com

Esztergomi Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. A bizottság feladata, hogy az egyetem Esztergomban lévő, óvó- és tanítóképzőjébe járó hallgatók életét segítse és színesítse. Célja, hogy az esztergomi hallgatóknak programokat szervezzen, segítséget nyújtson és az, hogy a budapesti és az esztergomi intézmény között hidat építsen ki.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: egombizottsag.ppke.btk@gmail.com

Zöld- és Karitatív Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. Feladata a környezettudatos, fenntartható egyetemi körülmények megteremtése, valamint ökotudatossággal és karitatív tevékenységgel foglalkozó programok szervezése és lebonyolítása. Csináltunk már közösen szemétszedést, segítettünk segélyszállítmányok összeállításában, gyűjtöttünk tartós élelmiszert rászorulóknak, valamint minden decemberben csinálunk egy nagy karácsonyi adománygyűjtést.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: zoldkaritativ.ppke.btk@gmail.com

Ellenőrző Bizottság

A Hallgatói Önkormányzat egyik eseti bizottsága. Feladatai közé tartozik a Küldöttgyűlés ülésein  a szavazatszámlálás és az eredmények ismertetése, valamint az utólagos dokumentálás jegyzőkönyv formájában.

Ha bármilyen ötlet vagy kérdés merült fel benned, írd meg nekünk bátran!

E-mail cím: ellenorbiz.ppke.btk@gmail.com