szombat, 06 augusztus 2016 18:20

Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi Ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható juttatás, amelyben az aktív státuszú államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az ösztöndíj mértéke a hallgató előző aktív félévének korrigált kreditindexe alapján kerül megállapításra a félév első hónapjában. Az ösztöndíj folyósítása az adott félév második hónapjában kezdődik kéthavi összeg utalásával.
Korrigált kreditindex kiszámítása:

Ezt a támogatási formát nem kell megpályázni, a jogosultság megállapítása és az ösztöndíj folyósítása automatikus, azonban csak az a hallgató részesülhet benne, aki a Neptun rendszerben beállítja a bankszámlaszámát.


Az ösztöndíj folyósítása egy adott hallgató számára több felsőoktatási intézményből is lehetséges egy időben.
A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (HTJSz) olvasható bővebb tájékoztatás.
Kérdés esetén nyugodtan lépjetek kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottságával.

Last modified on vasárnap, 14 augusztus 2016 14:20